Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
боулдър - непозната дума, може би имахте предвид бодър, пулсар или олтар

бодър

(жизнен) brisk, lively; fresh, alert. sprightly; cheerful, jolly

с БОДЪР вид fresh energetic, up and doing

БОДЪР дух high spirits

с БОДЪР дух bright and cheerful

(с) бодра стъпка (at) a brisk pace

БОДЪР старец a hale (and hearty) old man

бодра песен a lively song

нашата бодра смяна our youth, our coming generation