Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
борба

1. fight, (класова) struggle; contest

(изборна) campaign

БОРБА на стихиите a war of the elements

БОРБА за съществуване биол. a struggle for existence/life

БОРБА срещу вредните насекоми insect pest control

БОРБА докрай ам. a finish fight

БОРБА на живот и смърт а life and death struggle

честна БОРБА fair play

водя БОРБА be on/go (out) on the war-path

водя БОРБА с някого struggle against s.o.; fight s.o.

wage a struggle/a fight against s.o.

решавам c БОРБА fight it out

2. прен. combating (of), drive (against)

на БОРБА за on with the fight for

БОРБА за a struggle/fight for; a struggle to (c inf.)

3. сп. wrestling; wrestling bout

свободна БОРБА (кеч) catch-as-catch-can

БОРБА класически стил Graeco-Roman style

БОРБА свободен стил all-in-wrestling, free-style wrestling

хватка при БОРБА hold

БОРБА с бикове bullfight


Търсената дума е намерена