Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
боклук

rubbish, garbage, refuse

(от стая) sweepings; litter, dust

(остатъци, вехтории) waste; stuff; offscourings; odd-come-shorts

ам. junk-heap

прен. tripe

за БОКЛУКa fit for the waste-paper basket

хвърлям на БОКЛУКа ам. junk

боклуци sl. junk

кошче за БОКЛУК a waste-paper basket

сандък за БОКЛУК dustbin

кофа за БОКЛУК dustbin, refuse-/rubbish-bin, ам. gar-bage can

шахта за БОКЛУК dust-hole

купчина БОКЛУК dust-heap; rubbish-heap


Търсената дума е намерена