Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
боезапасче - непозната дума без предложения за замяна

боен

1. (отнасящ се до война, бой) fighting; battle (attr.); combat (attr.)

бойна задача воен. ав. mission

в бойна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action

(за кораб) cleared for action

бойни действия military operations; hostilities

БОЕН другар comrade-in-arms

бойна единица a military unit

БОЕН кон charger, a war horse

бойна кола tank

БОЕН кораб a warship, a naval unit; a man-of-war

бойно кръщение a baptism of fire; a maiden battle

получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time

бойна линия fighting linе

бойна мощ fighting strength

на бойна нога in fighting trim, under arms; ready for action

БОЕН патрон a live cart-ridge

бойни припаси ammunition, munition; war supplies

отделение за бойни припаси мор. war-head

бойни подвизи military exploits

бойна подготовка battle training

comba
instruction/ам. training

бойно поле battle-field, battle ground

БОЕН ред battle formation/array; line of battle

в БОЕН ред embattled

БОЕН самолет a war-plane, a military aircraft

на бойна служба on active duty/service

БОЕН вик war-cry

БОЕН театър a theatre of war

бойна песен a war-song

2. прен. (годен, готов за борба) militant