Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бода

бодна 1. непрех. prick

(за плат, тъкан) feel rough

(за растения) prick. prickle

2. прех. (с остен) goad

(кон с шпори) spur

той бодна коня си he set/put/clapped spurs to his horse, he spurred away

(за бик и пр., с рога) butt; gore

3. (при шев) stitch

4. (набождам) stick (into), pin

5. безл. (с лично мест. във вин. падеж)

боде ме have/feel a shooting/stabbing pain

6. прен. vex, annoy

БОДА на очите прен. offend the eye, be an eyesore, strike s.o. unpleasantly

БОДА в очите прен. leap to the eye

БОДА ce prick o. s


Търсената дума е намерена