Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
блъсвам

блъсна push, shove; jostle

блъскан от тълпата jostled by the crowd

(силно и грубо) push, knock; strike, thump

(насам натам) pull about

(удрям) dashagainst)

(за вятър, вълни) buffet, toss

(повалям) knock down

блъсна го кола/трамвай he was knocked down by a car/tram

(no врата) pound, bang

той блъсна главата си в стената he dashed/ran his head against the wall

той блъсна вратата he slammed the door (to)

БЛЪСВАМ вратата под носа на някого shut/slam/bang the door in s.o.'s face

БЛЪСВАМ се (удрям се в) hitagainst); dash

(за кола и пр.) crash (against, into); jar (upon, against); drive (against)

stumbleagainst), разг. bundleinto s.o.)

(c лакти) elbow

(в тълпа) jostle

(за вълни) washwash upon), welter

(трясвам се, за врата) slam, bang

корабът се блъсна в скалата the ship hit/was dashed against the rocks, the ship ran on the rocks

не се блъскайте! don't push! БЛЪСВАМ се (работя усилено) toil and moil

БЛЪСВАМ си главата/ума/ангелите beat/busy/cudgel/rack o.'s brains (about. with); be at o.'s wit's end, be in a quandary

оставям някого сам да си блъска главата leave s.o. to his own devices

блъсна ме глава I got a (bad) headache


Търсената дума е намерена