Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
близък

1. (за място) near. neighbouring

(за съсед) close, nextdoor

воен., фот. at short range

Близкият изток the Near East

на близко разстояние at a short distance

най-БЛИЗЪК съсед a nextdoor neighbour

2. (за време-гинало) recent

(предстоящ) near, forth-coming. coming, future; near/close at hand

(за буря) approaching, impending

(за опасност) imminent; impending

близки събития forthcoming events

3. прен. (за отношения) close, near

(за приятел) close, fast, bosom (attr.)

много БЛИЗЪК приятел chum

най-БЛИЗЪК роднина, най-близки роднини next of kin

близко родство nearness/closeness of relationship

те са близки роднини they are closely related

БЛИЗЪК съм с be on intimate terms with, be intimate with, stand well with

БЛИЗЪК пo характер akin

близки сортове allied species

4. същ. relation, relative

(приятел) friend

един мой БЛИЗЪК (според случая) a relative/friend of mine

близки и познати friends (relatives) and acquaintances

всичките ми близки all my friends (and relatives)

близки и роднини near and dear

близките на семейство Иванов the Ivanovs' circle

близките му не го приеха his own people would not sec him


Търсената дума е намерена