Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
близо

1. (за място) near, near by, close to

(за предмет) near, within reach

застани по БЛИЗО до вратата stand nearer to the door

(за предмет, събитие) near at hand

БЛИЗО е it is within walking distance

БЛИЗО до near (to), in the vicinity of

2. (за време, приблизително) nearly, almost, about; hard upon

БЛИЗО 3 месеца откакто it's about 3 months since

БЛИЗО до ума е it stands to reason


Търсената дума е намерена