Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
благотворност - непозната дума, може би имахте предвид благодарност, плодотворност или благозвучност

благодарност

gratitude, thankfulness; appreciation

изказвам някому БЛАГОДАРНОСТ express o.'s gratitude to s.o.

offer/express/ам. extend o.'s thanks to s.o.

(тържествено) render thanks

дължа някому БЛАГОДАРНОСТ owe a debt of gratitude to s.o.

като БЛАГОДАРНОСТ за услугата in acknowledgement of this service

приемам с БЛАГОДАРНОСТ accept/acknowledge gratefully, accept with thanks

нямам думи да ви изкажа БЛАГОДАРНОСТта си words fail me to express my gratitude; thank you again more than 1 can say