Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
биооръжие - непозната дума, може би имахте предвид оръжие, поореже или поорежи

оръжие

weapon

сьбир. arms, weapons

прен. weapon, instrument

нападателно/отбранително ОРЪЖИЕ a weapon of offence/defence

огнестрелно ОРЪЖИЕ firearm

хладно ОРЪЖИЕ a blank weapon, cold steel

стрелкови оръжия small arms

оръжия за масово унищожение weapons of mass destruction/extermination

ядрено ОРЪЖИЕ nuclear weapons/devices

смъртоносно ОРЪЖИЕ a deadly/lethal weapon

ОРЪЖИЕ с две остриета а double-edged weapon (и прен.)

с ОРЪЖИЕ в ръка by (force of) arms, arms in hand

вдигам се на ОРЪЖИЕ rise in arms (against)

грабвам ОРЪЖИЕ take up arms (against)

слагам ОРЪЖИЕто lay down o.'s arms

умирам с ОРЪЖИЕ в ръка die in arms

давам ОРЪЖИЕ в ръцете на прен. furnish ammunition to

род ОРЪЖИЕ a branch/an arm of the service

на ОРЪЖИЕ! to arms! под ОРЪЖИЕ under arms

наказание под ОРЪЖИЕ pack-drill

магазин за оръжия a store of arms and ammunition

дрънкане/размахване на ОРЪЖИЕ прен. sabre rattling