Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
би

вж. съм, would

той БИ ти казал, ако знаеше he would tell you, if he knew

БИ ли ми казал? would you mind telling me?

кой БИ могъл да направи това? who could do that?

каквото и да БИ се случило, решил бях да отида whatever happened/might happen, I had decided . to go

да не БИ by any chance

да не БИ да се е загубило? has it got lost by any chance?

може БИ perhaps, may be

не БИ it was not to be


Търсената дума е намерена