Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
белуга - непозната дума, може би имахте предвид белега (белег), бе луга или белег

белег

1. (следа от рана) scar, mark, seam

(от удар, особ. камшик) stripe, weal

(no кожата от рождение) birth-mark

мед. naevus

(от клъвване) peck

(изрязан по ръб, плоскост) notch

(от шарка) pock mark

(от горене с желязо) brand

(от петно) sully

(слаба следа) tincture

m нещо вече не съществуващо) vestige

2. (знак за разпознаване) mark, sign

външни белези exteriors, externals

характерен БЕЛЕГ characteristic

отличителен БЕЛЕГ a distinguishing feature/mark

особени белези special peculiarities (of a person)

3. прен. (признак) sign; token; denotation

БЕЛЕГ на благородство a mark of gentility