Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бележка

1. note; message

касова БЕЛЕЖКА cash-slip check, bill

паметна БЕЛЕЖКА aidememoire, memorandum

служебна БЕЛЕЖКА certificate

2. (обик. мн. ч.) notes; sketch

водя си бележки take notes

биографични бележки a biographical sketch

пътни бележки travel notes/sketches

3. (оценка за успех) mark; grade

пиша висока БЕЛЕЖКА give a high mark

имам добри бележки get good marks

получавам най-висока БЕЛЕЖКА take/get a first

вземам си БЕЛЕЖКА take note (от of); take warning (by); bear/have/keep in mind

вземам си добра БЕЛЕЖКА от make a careful/good/due note of

вземи си добра БЕЛЕЖКА bear that in mind! правя БЕЛЕЖКА (на) admonish


Търсената дума е намерена