Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бележа

1. mark, make a sign/mark on, put a mark on; notch

(означавам) note, point out, indicate; designate

2. (записвам, отбелязвам) mark, register; write

(за автомат. уред) show, register

сп. (записвам точки при игра) mark, score

3. прен, (показвам, отбелязвам) mark, show, register

БЕЛЕЖА нов етап mark a new stage/ам. milestone

БЕЛЕЖА път blaze a trail

БЕЛЕЖА успехи achieve/score success(es). make/mark progress

БЕЛЕЖА напредък advance


Търсената дума е намерена