Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
белегче - непозната дума, може би имахте предвид белег, белег че или бележа

белег

1. (следа от рана) scar, mark, seam

(от удар, особ. камшик) stripe, weal

(no кожата от рождение) birth-mark

мед. naevus

(от клъвване) peck

(изрязан по ръб, плоскост) notch

(от шарка) pock mark

(от горене с желязо) brand

(от петно) sully

(слаба следа) tincture

m нещо вече не съществуващо) vestige

2. (знак за разпознаване) mark, sign

външни белези exteriors, externals

характерен БЕЛЕГ characteristic

отличителен БЕЛЕГ a distinguishing feature/mark

особени белези special peculiarities (of a person)

3. прен. (признак) sign; token; denotation

БЕЛЕГ на благородство a mark of gentility