Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
безсмислен

1. (за думи) meaningless, unmeaning, devoid of sense, pointless

2. (за постъпка) senseless, needless, useless, nonsensical, mindless, aimless

preposterous
; БЕЗСМИСЛЕНo е да there is no sense/point inger.)

3. foolish, silly, fatuous

БЕЗСМИСЛЕН поглед a vacant look


Търсената дума е намерена