Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
без

1. (липса) without; less; free of; with , missing

БЕЗ добра воля нищо не става without/wanting good will nothing can be done

платиха ми сто лева БЕЗ данък общ доход; was paid a hundred levs less income tax

БЕЗ задължения free of debt

БЕЗ здраве няма радост no joy without health

БЕЗ едно ухо with an ear missing

БЕЗ брада и мустаци clean/close-shaven

БЕЗ пари съм be without money, have no money; be moneyless/penniless, be hard pressed for money

това е БЕЗ пари that is free of charge, (много евтино) that's dirt cheap

БЕЗ изключение without exception, with no exception

БЕЗ съмнение no/beyond doubt, doubtless

БЕЗ край without end, endless

БЕЗ приятели without friends, friendless

БЕЗ ред pell mell; in a disorderly fashion

БЕЗ шапка съм (в момента) he without o.'s hat, have no hat on, (не притежавам) have no hat

пия кафе БЕЗ захар not take sugar in o.'s coffee

с или БЕЗ захар пиете кафето си? do you take sugar in your coffee?

не БЕЗ интерес not without interest, with some interest

каквото с него такова БЕЗ него it doesn't make much difference either way

2. мат. minus

осем БЕЗ две е шест eight minus two is/leaves six

3. (недостиг) to, of

часът е три БЕЗ пет it is five to/ам. of three

три килограма БЕЗ сто грама a hundred grams short of three kilograms

4. БЕЗ да without (c ger.), (след отриц. или въпрос. изречения) but that

не минава ден БЕЗ да вали not a day but what/that it rains

децата никога не са играли БЕЗ да се скарат след това the children never played but that a quarrel followed

БЕЗ да забележа without noticing

БЕЗ да ща without meaning to, involuntarily

БЕЗ дори да never so much as (c ger.); without so much as (c ger.)

БЕЗ време prematurely; unexpectedly, out cf season

БЕЗ друго surely, certainly

той БЕЗ друго ще пише he's sure to write, he's bound to write, he'll most certainly write, he won't fail to write

БЕЗ малко nearly, all but, almost, just narrowly missed (c ger.)

БЕЗ оглед на regardless of, irrespective of

и БЕЗ това anyway, as it is

БЕЗ мене (не ме включвайте) count me out! include me out!


Търсената дума е намерена