Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
бе

1. (обръщение) dear; old chap/fellow, old boy; I say

тате БЕ, дай ми пет лева daddy, give me five levs, will you?

БЕ Иване, ти си чудесен човек! Ivan, old boy, you're a fine chap! БЕ, знаеш ли? I say, do you know?

(изненада) ти ли си, БЕ? is that you?

(за подсилване) хайде БЕ, момчета! come on, boys! get going, boys! (укор.) БЕ Иване, как можа да направиш такова нещо? how could you do such a thing, Ivan?

(малко изненадано) браво БЕ! well done! good for you!

2. (увещание) do

ела БЕ! do come! (грубо) мълчи БЕ! do shut up! (no-грубо) shut up, will you?

(пренебрежително) ти ли БЕ! ти ли ще ми казваш това! you (емфатично), you're a fine one to tell me that


Търсената дума е намерена