Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
асоциален - непозната дума, може би имахте предвид социален, асоциация или социални

социален

social

СОЦИАЛЕН произход social origin; family background

социално положение а social position/standing/status

социални науки social sciences

социално законодателство a social legislation

социално-битови условия social/living conditions

социално-икономически social and economic

социално-опасен елемент a public enemy

социално чувство a community feeling

социални болести diseases due to poor living conditions