Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
артилерийка - непозната дума, може би имахте предвид артилерийска (артилерийски), артилерийски или артилерийско

артилерийски

artillery (attr.), АРТИЛЕРИЙСКИ огън artillery fire; shell fire; gun fire

АРТИЛЕРИЙСКИ склад an ordnance depot

АРТИЛЕРИЙСКИ снаряда cannon shell

АРТИЛЕРИЙСКо оръдие a piece of ordnance, gun

АРТИЛЕРИЙСКИ оръдия ordnance