Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ами

but

(във въпр. изр.) and, why

(неохотен отговор) well

(потвърждение) why, of course

(отрицание) no fear, not I/me

(изненада) you don't say! (good) Lord! really! АМИ, ще дойде he won't come, not he

(ирония)(ожениха се no любов) АМИ любов! (it was a love-match) love-match, indeed! вулг. love-match, my eye! АМИ сега? (and) now what?

АМИ ти? what about you?

АМИ че знам ли? how could I know?

АМИ ако...? what if...?


Търсената дума е намерена