Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
акъл

mind, brains; (common) sense

разг. grey matter; advice

те са на един АКЪЛ they are of a mind

вземам АКЪЛа на някого knock s.o. dead

изкара ми АКЪЛа вж. изкарвам; взе ми АКЪЛа it bowled me over

давам АКЪЛ give advice

той няма АКЪЛ he has no brains; he is mad; he's a fool

опичай си АКЪЛа mind your p's and q's

още не ти е дошъл АКЪЛът you still haven't learned sense

сече ми АКЪЛът have a good head on o.'s shoulders

толкова му сече АКЪЛът he knows no better

с всичкия си АКЪЛ му казал fool that he is he told him. he should have known better than to tell him

с кой АКЪЛ you must be crazy/off your head (to с inf.)


Търсената дума е намерена