Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
активче - непозната дума, може би имахте предвид активи (актив), актив че или актив

актив

фин. 1. assets; credit side

АКТИВ а пасив assets and liabilities

записвам в АКТИВа на сметка enter on the credit side of an account

2. пол. the most active members (of a party, etc.)

3. прен. achievements, credit

това трябва да се отчете като негов АКТИВ he must be credited for it