Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
айдълка - непозната дума, може би имахте предвид дълга (дълг), талка или атака

дълг

1. (паричен) debt

правя ДЪЛГове incur/contract debts

влизам в ДЪЛГове run/get into debt

потънал съм до гуша в ДЪЛГове be heavily/deep/deeply in debt, be debt-laden. be head over ears/up to the eyes in debt

нямам ДЪЛГове have no debts, (изплатил съм се) be out of debt, be quit of debts

изплащам ДЪЛГ pay off a debt

имам да изплащам ДЪЛГове have debts to pay off, be in arrears

погасявам ДЪЛГ acquit a debt

погасяване на ДЪЛГ юр. acquittal

вписвам като ДЪЛГ на някого debit s.o. with

ДЪЛГ от комар a debt of honour

текущ/летящ ДЪЛГ a floating debt

пропаднал ДЪЛГ a bad debt

национален ДЪЛГ a public debt

държавен ДЪЛГ a national debt

2. (задължение) duty

свещен/морален ДЪЛГ a bounden duty

ДЪЛГ пред родината/семейството o.'s duty to o.'s country/family

със съзнание за ДЪЛГ duteous

изпълнявам ДЪЛГа си do o.'s duty/bit

смятам/считам за свой ДЪЛГ да I consider it my duty to; I shall make it my duty/a point of duty to

знам ДЪЛГа си I know where my duty lies

вменявам в ДЪЛГ някому impose upon s.o. the duty (да of с ger.)