Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
автопоходче - непозната дума без предложения за замяна

автор

1. author; originator

(на музикална творба) composer

(творец) maker

2. (обик. на престъпления и пр.) perpetrator