Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
абхазец - непозната дума, може би имахте предвид образец, абразии или абразив

образец

1. model, pattern, standard, norm

no
ОБРАЗЕЦ на after the pattern of

no
английски (и пр.) ОБРАЗЕЦ on the English (etc.) model

ОБРАЗЕЦ за подражание a pattern/model to imitate

на съвършенство paragon

имам за ОБРАЗЕЦ model o.s. on

вземам за ОБРАЗЕЦ take as a/o.'s model

служа за ОБРАЗЕЦ serve, as (the) model (for)

соча за ОБРАЗЕЦ set up as a model/pattern (for)

2. (мостра) sample, specimen

3. (формуляр) form