Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Ясените - непозната дума, може би имахте предвид ядените (ям), яснените или ясните

ям

1. eat; feed on; have/take o.'s meals

щъркелите ъдат жаби storks feed on frogs

ЯМ три пътя па ден have three meals a day

ЯМ едва-едва trifle with o.'s food

ЯМ неохотно pick (at o.'s food)

ЯМ с апетит, ЯМ та ми пукат ушите ply/play a good knife and fork

ЯМ недостатъчно (постоянно) underfeed

той страшно много яде he's a tremendous eater, he's the walking stomach

не ЯМ месо be off meat, never touch meet

ни яли, ни пили without bite or sup

не съм ял нищо от три дни I haven't tasted food for three days

ял ли си някога ананас? have you ever tasted pineapple?

не искам да ЯМ, не ми се яде be off o.'s food, (за животно) be off o.'s feed

ЯМ с някого break bread with s.o.

започвам да ЯМ fall to

2. (измъчвам) pester, badger. nag

нещо ме яде

3. there is s.th. on my mind, s.th. is worrying me, s.th. is nagging at the back of my mind

4. s.th. is biting me

ЯМ си думите clip/swallow o.'s words

ЯМ бой get a thrashing/drubbing/licking, прен. be beaten, lose, разг. be licked

ЯМ калай вж. калий

ЯМ се

5. fret. fume. chafe (at. under)

be in a chafe

6. ЯМ се с някого bicker/squabble with s.o., be at each other's throats

тези гъби не се ядат these mushrooms are not edible