Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Широки - не е в основна форма, основната форма е широк

широк

1. (не тесен) wide

ШИРОК - 2 метра ШИРОК - 2 metres wide

ШИРОК екран а wide screen

ШИРОК подгъв a deep hem

човек с ШИРОКи гърди а man deep in the chest

ШИРОК около кръста of ample girth

2. (свободен-за дреха) loose

(за обувки) wide

3. (обширен) broad

(за помещение, кола) roomy

ШИРОК двор a spacious yard

ШИРОКият свят the wide world, поет. the wide

ШИРОКa планинска местност a sweep of mountain country

4. прен. (неограничен, пространен, обширен) sweeping, broad

в ШИРОКия смисъл in the broad sense

ШИРОКи схващания large views

с ШИРОКи схващания broad-minded

ШИРОКи права sweeping powers

ШИРОКо понятие a broad notion/concept

твърде ШИРОКо понятие a loose concept

ШИРОКa програма an all-embracing programme

в ШИРОК мащаб on a large scale

ШИРОКата публика the general public, society/people at large

ШИРОКите маси the broad/vast masses

намирам ШИРОКо приложение be widely used

ШИРОКи познанства a wide acquaintance

стоки за ШИРОКо потребление consumer goods

ШИРОК социалист а right-wing socialist

актьор с ШИРОКо амплоа вж. амплоа

5. фон. (за гласна) open

живея на ШИРОКа нога live in (grand) style/in a great way

с ШИРОКо сърце easy-going

той има ШИРОКo сърце he takes it easy

сърце да е ШИРОКo take it easy, don't worry

с ШИРОКа ръка freehanded, open-handed, generous

нар. free-/open-handedly, generously

тя е дълга и ШИРОКa it's a long story

ШИРОК жест an embracing/wide gesture

ШИРОК път на... the green light to ..