Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Търсино - непозната дума, може би имахте предвид търсено (търся), търси но или търсило

търся

1. look for, seek, search for. hunt for; be in search of; be on the lockout for; try to find; go in quest of

(работа и) want

(човек за работа) want, ask for

(някого у дома му) ask for

(пипнешком) feel about, grope, fumble, fish (for)

(в речник и пр.) look up

(минерали и пр.) mine, prospect (for)

тръгвам да ТЪРСЯ set out in search of, go in quest of

ТЪРСЯ начин да try to find a way of (c ger.)

ТЪРСЯт те по телефона you are wanted on the telephone

ТЪРСЯ гнезда nest, go nesting

ТЪРСЯ работа hunt/look for a job

ТЪРСЯ си думите fumble/grope for words

ТЪРСЯ щастие seek after happiness

2. (взискателен съм) be particular

не му търси много don't be too particular

ТЪРСЯ си белята вж. беля

той си го търсеше he was asking for it

ТЪРСЯ си правото demand o.'s right

него за работа не го търси don't count on him

какво търсиш тука? what do you want here? what are you doing here?

ТЪРСЯ под вола теле split hairs; find a quarrel in a straw

със свещ да търсиш няма да намериш (човек) you'll never find the like of him, (нещо) you can't get it for love or money

много търсен (за човек) sought-after, (за стока) in great demand, much in demand

ТЪРСЯ се (за стока) be in demand/request, be sought after, (за човек от полицията) be wanted (by the police)

тази книга много се търси there is a run on this book

постоянно се търси be in uniform demand

в задачата се търси... the problem is to find ..

3. shake