Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Тихуана - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

тичам

run

ТИЧАМ насам-натам run to and fro, run about

видяхме го да тича we saw himrunning

ТИЧАМ презглава, ТИЧАМ като луд scamper, scutter, scoot; run like blazes; run for o.'s life

ТИЧАМ след run after (и прен.)

ТИЧАМ да уредя някаква работа run around to arrange s.th.

ТИЧАМ пo лекари/адвокати run around seeing doctors/lawyers