Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Суворово - непозната дума, може би имахте предвид сурово (суров), сводово или спорово

суров

1. raw; uncooked, unboiled

(недопечен) half-baked

(за хляб) heavy

СУРОВo месо raw meat

СУРОВ а тухла unbaked brick; adobe

2. (необработен) raw; crude

СУРОВи материали raw materials/stuffs

СУРОВ нефт crude oil

СУРОВ а кожа hide

СУРОВо дърво green/unseasoned wood

3. прен. (строг, груб) severe, harsh, rigorous

(за човек) rough, harsh, severe, stem

(за нрави) rough, savage, rude

(безмилостен) cruel, severe; tought

СУРОВ а дисциплина severe/stern/tough discipline

СУРОВa присъда a severe sentence

СУРОВ закон a harsh law

4. прен. (прост, първичен) wild, harsh; austere

СУРОВa красота wild/harsh/austere beauty

5. прен. (тежък, мъчно поносим) hard

(за климат) severe, harsh, raw, inclement, rigorous

в СУРОВ вид in the raw, прен. in the rough