Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Стрелково - не е в основна форма, основната форма е стрелкови

стрелкови

rifle (attr.); infantry (attr.); shooting (attr.)

СТРЕЛКОВИ полк an infantry/a rifle regiment

СТРЕЛКОВИ купол a gunner's cockpit

стрелково дело musketry

стрелково изкуство marksmanship

СТРЕЛКОВИ състезания shooting competitions/contest; competitions in marksmanship