Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Стойково - непозната дума, може би имахте предвид стоково (стоков), Стойкова или Стойков

стоков

commodity (attr.), goods (attr.)

СТОКОВo стопанство commodity economy

СТОКОВa продукция commodity production, marketable produce

СТОКОВo обръщение, СТОКОВ оборот commodity circulation/turnover, circulation of goods

СТОКОВва борса commodity/goods exchange