Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Средска - непозната дума, може би имахте предвид среда, сред ска или среднак

среда

1. (средина) middle

в СРЕДА та на in the middle of

в СРЕДАта на града in the centre of the town

в СРЕДА та на лятото in the height/middle of summer

от СРЕДА та на юни до СРЕДАта на юли from mid-June to mid-July

наСРЕДАта на пътя midway, halfway

стигнал съм до СРЕДАта (на работа и пр.) be half way through, (при изкачване) be half way up

2. (на хляб и пр.) crumb, soft/inner part

3. физ. medium (pl.media, mediums)

пречупваща СРЕДА a refracting medium

4. (окръжаващи условия) environment; surroundings

социална/обществена СРЕДА social environment; milieu; society

окръжаваща СРЕДА surroundings

семейна СРЕДАa family background

5. (група хора) (често-мн.ч.) circle, quarter; sphere

в нашата СРЕДА in our midst/circle

човек от нашата СРЕДА one of us

от СРЕДА та на народа from among the people

добре осведомени среди well informed circles/quarters

индустриалните среди industrial circles, the industrial interest

златната СРЕДА the happy/golden mean