Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Сламино - непозната дума, може би имахте предвид сламено (сламен), слами но или сламно

сламен

straw (attr.)

СЛАМЕН покрив a straw roof, a thatched roof

СЛАМЕНa шапка a straw hat

СЛАМЕН вдовец a grass widower

СЛАМЕН а вдовица a grass widow