Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Сива - не е в основна форма, основната форма е сив

сив

1. grey

СИВа мечка a grizzly bear

СИВо вещество анат. grey matter

СИВ о небе a grey sky

2. (безинтересен, делничен, еднообразен) drab, dull, humdrum, uninteresting, monotonous

СИВ живот a grey/drab/dull life