Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Райнев - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

район

(административен) district

(област) region, area

(квартал) quarter, section, neighbourhood

(на казарма и пр.) grounds; premises

(на часовой и пр.) beat

градски/селски РАЙОН an urban/a rural area

РАЙОН на действие a range of action

РАЙОН на действие на самолет flying radius of an airplane

отбранителен РАЙОН воен. а defended locality

в РАЙОНа на in the vicinity of

имам голям РАЙОН have a wide beat