Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Пламенов - непозната дума, може би имахте предвид пламенно (пламенен), Пламенов или Пламенова

пламенен

ardent, fervent, fiery, glowing, zealous, flaming

(за реч и пр.) fervid, fiery

(за привърженик и пр.) ardent, zealous

ПЛАМЕНЕН привет warm/heart-felt greetings

ПЛАМЕНЕН трибун an ardent champion

ПЛАМЕНЕН патриотизъм ardent patriotism.; tribal; ethnic(al)

ПЛАМЕНЕН бит tribal life