Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Океания - непозната дума, може би имахте предвид океани (океан), Океания или окисния

океан

ocean

Атлантическият ОКЕАН the Atlantic (Ocean)

Тихият/Великият ОКЕАН the Pacific (Ocean)

Индийският ОКЕАН the Indian Ocean

Северният ледовит ОКЕАН the Arctic (Ocean)

Южният ледовит ОКЕАН the Antarctic (Ocean)

ОКЕАНът поет. the deep

погребвам в ОКЕАНа commit to the deep