Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Няголов - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

някак

(си) somehow; in some way; in a way

разг. kind of, sort of; somehow or other, one way or another, in a kind of a way; after a fashion

все НЯКАК си somehow or other, one way or another

(как да е) anyhow

все НЯКАК ще се оправим we'll manage somehow/one way or another

нещата се бяха наредили НЯКАК си things had settled after a fashion

чувствувам се НЯКАК си неудобно I feel somewhat awkward

изкарвам НЯКАК си (изпит и пр.) muddle through