Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Марчов - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

марш

1. същ. march (и песен)

минавам в церемониален МАРШ march past

усилен/ускорен МАРШ a forced march

церемониален МАРШ parade, (стъпката) goose-step

погребален/сватбен МАРШ a funeral/wedding march

2. межд. (върви ) forward! march! бегом МАРШ! double quick

3. (махай се) get out! off/out with you! off!