Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Манев - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

маневра

1. воен. manoeuvre

маневри manoeuvres, exercises

морски маневри fleet manoeuvres

войски на маневри troops on manoeuvres

(промяна на положението на войски и пр.) evolution

(с цел да се заблуди противникът) feint

2. жп. shunting

3. прен. manoeuvre, evolution, stratagem, gambit

нова МАНЕВРА от страна на a new move on the part of