Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Малкоч - непозната дума, може би имахте предвид малко (малък), маркуч или маркуча

малък

1. (за брой, размер, вместимост, стойност, значимост) small

МАЛЪК доход/номер a small income/size

малко семейство/момче/момиче a small family/boy/girl

малка буква a small letter

малка къща a small house

малка ракия a small brandy

малка кола а compact car

малка грижа small worry

(за роял, автобус, пишеща машина,, фотоапарат) baby (attr.)

МАЛЪК автобус minibus

(дребен, незначителен по размер, обхват, степен, сила) little

(с нотка на нежност) small

малки неща/умове little things/minds

малко дете a little/small child

малкият пръст the little finger, анат. the minimus

малка разлика а slight difference

(недостатъчен) scanty, insufficient, low

МАЛЪК доход a small/scanty income

съвсем малка надница a starvation wage

малка бързина low speed

с малка бързина (за пратка) by slow train, by ordinary mail

(второстепенен) minor

малки затруднения minor difficulties

малка операция a minor operation

малко нарушение a lesser/minor offence

(за подробности) minute

с най-малки подробности in greatest detail

(на ръст) small

МАЛЪК на ръст small, short, of small stature

2. (за време) short, дните стават по-малки the days are getting shorter

малко време ни остана we have little time left; time is short

3. (за възраст) young, little

малкият ми брат my younger brother

знам го от МАЛЪК I've known him since he was a child/knee-high/so big

когато бях МАЛЪК when I was a child/young/a youngster

малко дете a young child

4. същ. child, youngster

малките the young ones

малката обрьщ. girl, lassie

малкият обрьщ. young'un

малко болшинство a narrow majority

МАЛЪК гмурец зоол. ducker (Podiceps minor)

МАЛЪК грях peccadillo

безкрайно малка величина мат. infinitesimal (quantity)

малко име а Christian name, ам. a given/first name

Малката мечка астр. the Lesser Bear; Ursa Minor

малкият Наполеон Napoleon the Less

малка игра (на карти и пр.) а game at low stakes/for a small stake

МАЛЪК мозък анат. cerebellum

МАЛЪК Сечко (the month of) February

малко количество (от питие) a thimbleful

и тая не е малка! that's saying some! how do you like that! the cheek of it!