Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Люблен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

любов

1. love; attachment, fondness, affection, sympathy, partiality

голяма ЛЮБОВ a grand passion

стара ЛЮБОВ an old attachment

ходя по ЛЮБОВ go sweethearting, gallivant

въртя ЛЮБОВ ам. разг. canoodle

брак по ЛЮБОВ love-match

женя се по ЛЮБОВ marry for love

ЛЮБОВ със сметка cupboard love

от ЛЮБОВ към for the love/sake of

ЛЮБОВ към родината love for o.'s country

2. (любовна история) love-affair, romance

3. (любимо същество) love, pet, разг. flame

негова стара ЛЮБОВ an old flame of his

4. (охота, желание) enthusiasm, fervour, zeal

върша нещо с/без ЛЮБОВ do s.th. with enthusiasm/reluctantly

работа, извършена от ЛЮБОВ към изкуството a labour of love

от ЛЮБОВ към изкуството прен. for the love of the game