Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Лъкавица - непозната дума, може би имахте предвид ръкавица, лъка вица или лукавеца

ръкавица

glove

(с един пръст) mitt. mitten

боксьорски ръкавици boxing gloves, mitts

шофьорски ръкавици, ръкавици за фехтовка gauntlets

слагам си ръкавици pull on o.'s gloves

работя с ръкавици work in gloves

хвърлям РЪКАВИЦАта throw down a gage

хвърлям РЪКАВИЦАта на throw the gauntlet to

поемам РЪКАВИЦАта take up the gauntlet/glоve, accept the challenge

пипам с ръкавици be diplomatic/tact-ful

пипам с ежови ръкавици handle s.o. without gloves; ride rough-shod over s.o