Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Лъга - не е в основна форма, основната форма е лъжа

лъжа

1. lie, tell a lie/an untruth, tell lies/stories

ЛЪЖА някого в очите lie to s.o.'s face

ЛЪЖА безсрамно lie in o.'s throat; swear black is white

ЛЪЖА като циганин lie like a trooper/a gas meter/a rug

ЛЪЖА на дребно fib

2. (мамя, изневерявам) be false to, deceive, cheat, play (s.o.) false; jockey

ам. sl. two-time

часовникът ми лъже с пет минути my watch is five minutes out

(заблуждавам) dupe, blind

(на карти) cheat, sharp, shark

ЛЪЖА противника (при футбол) dummy, give/sell the dummy

3. вж. залъгвам

ЛЪЖА се deceive/delude o.s., be mistaken/wrong, be in error (about)

разг. be in the wrong box

ако не се ЛЪЖА if I am not mistaken/wrong, if my memory does not fail me, if my memory serves me right; for anything I know to the contrary

лъгали сме се в него we deceived ourselves about him, we were mistaken about him

много/горчиво се лъжете you are greatly/gravely mistaken, you are a long way out

4. lie, falsehood, untruth

(преувеличена история) stretcher

голяма/дърта ЛЪЖА whopper, sl. blazer

безсрамна ЛЪЖА a downright/a thumping/a barefaced/a brazen/an outrageous lie

опашата/качулата ЛЪЖА buster

невинна ЛЪЖА a white lie

изобличавам някого в ЛЪЖА give the lie to s.o.

априлска ЛЪЖА вж. априлски

на ЛЪЖАта краката са къси lies have short legs

5. (измама) deceit, cheat, artifice, guile; make-believe, sham, fake

всичко е ЛЪЖА all is vanity

хубаво нещо, няма ЛЪЖА а good thing and no mistake