Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Лесбос - непозната дума за речника

лесен

easy; simple

(лесно постижим) facile

(за човек) easy-going, tractable

това е лесна работа that's easy

лесна работа! (не се тревожи) it'll be all right! don't (you) worry! take it easy! не е лесна работа it's quite a job

лесна победа an easy/a facile victory, ам. a hands-down victory

лесно разрешение an easy/a simple solution