Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Късак - непозната дума, може би имахте предвид късай (късам), късал или късащ

късам

1. tear, rend (и прен.)

КЪСАМ на парчета tear to pieces, tear up

(конец) break

2. (бера) pluck, pick

3. (износвам) wear out

той много къса обувки he is very hard on his shoes

4. (на изпит) plough, fail, ам. flunk

КЪСАМ се (за плат и пр.) tear, wear out

лесно се КЪСАМ tear easily

плат, който не се къса stuff that will wear (well)

(за конец и пр.) break, snap

КЪСАМ се от яд be beside o.s. with anger/rage

лъже, та се къса he lies like a gas-meter/a lawyer/a rug

викам/тичам, та се КЪСАМ shout/run, etc. like mad

ям, та ce КЪСАМ eat o.'s head off

КЪСАМ ce от смях split o.'s sides with laughter

сърцето ми се къса, като го гледам it breaks my heart to look at him, it makes my heart bleed to look at him

дето е тънко, там се къса a chain is only as strong as its weakest link