Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Курск - непозната дума, може би имахте предвид курс, Курск или корк

курс

1. (посока) course, direction; path

(на самолет) heading

вземем КУРС на север set/steer a northerly course, steer north

държа КУРСа keep/hold o.'s course

определям КУРСa към мор. lay/set a course for

променям КУРСa си change o.'s course, tack

променям КУРСa (на кораб) put about

2. (път) course, route

3. (пътуване-на кола и пр.) run

правя КУРСове (за автобус) ply (between, from... to)

при следващия КУРС on the next run

4. (политика, насока) course, policy, line

вземам/приемам КУРС на adopt a course/policy of

държа среден КУРС steer/tread a middle course

държа твърд КУРС steer/tread a steady course; take a strong/hard line

той винаги държи твърд КУРС he is a hard-liner

нов КУРС a new line

5. (обучение, времетраене, учебник, група обучавани) course

КУРС по органична химия a course in organic chemistry

студенти от втори КУРС students in the second course, second year students

летни университетски КУРСове а summer school

практически КУРС по practical classes in

6. (валутен) rate (of exchange), course of exchange

в КУРС съм know all about it, be well-informed