Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Крън - непозната дума, може би имахте предвид кръв, кран или крин

кръв

1. blood

сгъстена КРЪВ мед. grume

съсирена КРЪВ gore

проливам КРЪВ shed blood

преливам КРЪВ give a blood transfusion

прилив на КРЪВ a rush of blood

тече ми КРЪВ bleed

тече ми кръв от носа my nose bleeds

пускам някому КРЪВ bleed s.o., breathe a vein

докато пусне КРЪВ till the blood comes, till one draws blood, till one bleeds

КРЪВта нахлу в главата му the blood rushed to his head, разг. he saw red

започна да гледа на КРЪВ the light of battle shone in his eyes

до последна капка КРЪВ to the bitter end

КРЪВта ми кипи my blood boils

КРЪВта ми изстина/се смрази my blood ran cold, my blood froze, my blood curdled in my veins

който смразява КРЪВта blood-curdling

от една КРЪВ са they are of the same flesh and blood

КРЪВта вода не става blood is thicker than water

в КРЪВта им е it runs in their blood

в КРЪВта му е влязло it has become ingrained in him

плът и КРЪВ flesh and blood

добива плът и КРЪВ be implemented

КРЪВта си личи прен. blood tells, blood will tell

синя КРЪВ blue/royal blood